Gymlessen verplaatst van vrijdag gaan naar woensdag!

Vanwege de vakantie van juf Sandra worden de gymlessen van vrijdag naar woensdag verplaatst!
De tijden van de gymlessen blijven gelijk.
Donderdag zijn dan de laatste lessen van dit jaar!

We wensen jullie alvast een hele fijne Kerstvakantie.

We beginnen weer in de week van 4 januari 2016.